Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Tá sé tábhachtach dúinn go léir go mbeimid compordach agus sláintiúil níos déanaí sa saol. Tá ionchais dhaoine breacaosta ag athrú. Tá na ‘seandaoine nua’ níos sláintiúla, níos gníomhaí agus baineann siad níos mó díobh úsáid as an teicneolaíocht. Chun freastal ar na hionchais seo atá ag athrú, tá gá le meascán níos leithne de roghanna tithíochta agus tacaíochtaí cúram sláinte atá aoisbháúil, agus a n-oirfidh do nósanna maireachtála éagsúla.

I measc na roghanna tithíochta seo, is féidir tithe atá ann cheana féin a oiriúnú chun go n-oirfidh siad níos fearr do riachtanais dhaoine de réir mar a théann siad in aois, chomh maith le forbairtí tithíochta nua a thógáil, ar díol agus ar cíos, atá mealltach agus tarraingteach do dhaoine aosta.

Is teach é Teach Aoisbháúil ar féidir le daoine de gach aois é a úsáid le linn an tsaoil ar fad. Oireann sé go háirithe do sheanóirí, ar dhaoine iad a n-athraíonn na riachtanais atá acu de réir mar a théann siad in aois. Sna Tithe Aoisbháúla, cuimsítear gnéithe tábhachtacha ar nós rochtain leibhéalta agus bheith ábalta dul isteach agus amach go héasca. Tá siad imeasctha sa cheantar agus is féidir teicneolaíocht chúnta a chuimsiú iontu a thacóidh leis an aosú in áit. Cabhraíonn Tithe Aoisbháúla le forbairt tithíochta a sheasfaidh an aimsir do dhaonra atá ag dul in aois.

“Ní bhaineann sé leis an tithíocht amháin, tá pobal á chruthú anseo freisin”

An Ghníomhaireacht Tithíochta, 2018

Cuireann an suíomh gréasáin seo acmhainní, treoir agus nascanna ar fáil le haghaidh foinsí eile eolais chun tacú le daoine maireachtáil go maith de réir mar a théann siad in aois. Gheobhaidh tú eolas anseo mar gheall ar thithe nua agus reatha, deontais agus cistiú, cúram sláinte, eolas maidir le dearadh, le teicneolaíocht, an ríocht phoiblí, rialacháin, polasaí agus taighde.

An Nuacht is Déanaí

Home Ventilation Guide

Ventilation is the exchange of air with harmful pollutants and moisture from the inside of the building with fresh and clean air. Good ventilation improves indoor air quality and creates …

Cork County Council Age Friendly Housing Competition

Cork County Council and Cork Centre of Architectural Education (UCC & MTU)  have worked in partnership to run a competition where students design Age-Friendly Housing Schemes. This project was supported …

#6 – ACORN Age Friendly Tablet

Hello and welcome to this month’s blog on technology and today I would like to introduce you to the Acorn Age Friendly Tablet that was designed with the input of …

#5 – Issac Care Fall Alarm

Telehealth and telecare solutions are available to us through a number of ways and today I would like to introduce you to the Isaac Care and their Pendant, that offers …

Why you need proper ventilation in your home

This guide will help you better understand the ventilation in your home. It does not replace manufacturer’s instructions, which you should always follow. It explains ventilation, what you need to …

Be Winter Ready 2022

On November 10th, the government launched the ‘Be Winter-Ready’ 2022 -2023 Information Campaign. The ‘Be Winter-Ready’ campaign, which is in its twelfth year, is intended to raise awareness about the …

Winterproofing your home.

These tips are offered as a guide only People often have issues with frozen pipes when the temperature drops below zero, which can then cause cracks when they thaw and …