Skip to main content

Tá sé tábhachtach dúinn go léir go mbeimid compordach agus sláintiúil níos déanaí sa saol. Tá ionchais dhaoine breacaosta ag athrú. Tá na ‘seandaoine nua’ níos sláintiúla, níos gníomhaí agus baineann siad níos mó díobh úsáid as an teicneolaíocht. Chun freastal ar na hionchais seo atá ag athrú, tá gá le meascán níos leithne de roghanna tithíochta agus tacaíochtaí cúram sláinte atá aoisbháúil, agus a n-oirfidh do nósanna maireachtála éagsúla.

I measc na roghanna tithíochta seo, is féidir tithe atá ann cheana féin a oiriúnú chun go n-oirfidh siad níos fearr do riachtanais dhaoine de réir mar a théann siad in aois, chomh maith le forbairtí tithíochta nua a thógáil, ar díol agus ar cíos, atá mealltach agus tarraingteach do dhaoine aosta.

Is teach é Teach Aoisbháúil ar féidir le daoine de gach aois é a úsáid le linn an tsaoil ar fad. Oireann sé go háirithe do sheanóirí, ar dhaoine iad a n-athraíonn na riachtanais atá acu de réir mar a théann siad in aois. Sna Tithe Aoisbháúla, cuimsítear gnéithe tábhachtacha ar nós rochtain leibhéalta agus bheith ábalta dul isteach agus amach go héasca. Tá siad imeasctha sa cheantar agus is féidir teicneolaíocht chúnta a chuimsiú iontu a thacóidh leis an aosú in áit. Cabhraíonn Tithe Aoisbháúla le forbairt tithíochta a sheasfaidh an aimsir do dhaonra atá ag dul in aois.

“Ní bhaineann sé leis an tithíocht amháin, tá pobal á chruthú anseo freisin”

An Ghníomhaireacht Tithíochta, 2018

Cuireann an suíomh gréasáin seo acmhainní, treoir agus nascanna ar fáil le haghaidh foinsí eile eolais chun tacú le daoine maireachtáil go maith de réir mar a théann siad in aois. Gheobhaidh tú eolas anseo mar gheall ar thithe nua agus reatha, deontais agus cistiú, cúram sláinte, eolas maidir le dearadh, le teicneolaíocht, an ríocht phoiblí, rialacháin, polasaí agus taighde.

An Nuacht is Déanaí

National Age Friendly Recognition Awards 2023

Age Friendly Ireland, a shared service hosted by Meath County Council, are thrilled to announce that Wexford County Council are hosting the National Age Friendly Recognition and Achievement Awards 2023 …

IFA – 16th Global Conference on Ageing

The International Federation on Ageing (IFA) is hosting its 16th Global Conference on Ageing in Bangkok, Thailand from June 27-30, 2023. The conference will take place at the Bangkok Convention …

Be Summer Ready 2023

The government today launched its ‘Be Summer Ready’ 2023 campaign with the message: “Think Water Safety – Plan and Prepare.” This year’s public safety information campaign provides advice across a …