Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Sa rannóg seo gheobhaidh tú naisc d’acmhainní ábhartha. Is féidir leat na hacmhainní a scagadh ag baint úsáide as na roghanna ar an taobh clé den scáileán.

38 Acmhainn

Ag Lódáil...
Bailte a Oireann do Dhaoine Aosta
Deontais agus Maoiniú
Tacaíochtaí Cúraim Shóisialta & Sláinte
Pleanáil & Dearadh Aoisbháúil
Ríocht Phoiblí a Thacaíonn le Daoine Breacaosta
An Beartas, an Phleanáil agus Rialacháin Foirgníochta
Age Friendly Training

Healthy Age Friendly Homes Programme

 |  Fact sheets, Planning and regulation, Policy, Tips and tricks

The Healthy Age Friendly Homes Programme is an initiative, funded by Sláintecare, that aims to enable older people to continue living in their homes or in a home more suited to their needs, …