Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Tá an Grúpa Maoirseachta le haghaidh Tithe Aoisbháúla mar chuid den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, an Roinn Sláinte, Éire Aoisbháúil agus an Ghníomhaireacht Tithíochta.

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Is roinn í de chuid Rialtas na hÉireann Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Tá sé faoi stiúir an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a mbíonn triúr Aire Stáit ag tacú leis.

An Roinn Sláinte

An misean atá ag an Roinn Sláinte ná sláinte agus folláine de dhaoine in Éirinn a fheabhsú trí seirbhísí sláinte caighdeán ard a thabhairt agus an luach is fearr a fháil ó acmhainní chóras sláinte. Is féidir tuilleadh a léamh faoi spriocanna den Rialtais sa cháipéis Statement of Strategy.

An Ghníomhaireacht Tithíochta

Is comhlacht rialtais í an Ghníomhaireaht Tithíochta atá ag feidhmiú laistigh den Roinn Tihíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus Comhlachtaí Tithíochta ceadaithe trí sheirbhísí tithíochta agus tithíocht a chur ar fáil.

Éire Aoisbháúil

Tacaíonn Clár náisiúnta Éire Aoisbháúil le cathracha, contaetha agus bailte ar fud na hÉireann chun ullmhú le haghaidh dul in aois sciobtha ár ndaonra; trí bhreis aird a thabhairt ar na cúinsí timpeallachta , eacnamaíochta agus sóisialta a bhíonn tionchar acu ar shláinte agus folláine daoine aosta.