Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

An Beartas, an Phleanáil agus Rialacháin Foirgníochta

Sa chuid seo tá forléargas ar an mbeartas, ar an gcreat pleanala agus ar na rialacháin foirgníochta atá ábhartha ar bhonn ar leith i dtaca leis an tithíocht a oireann do dhaoine breacaosta.

Sa chuid faoin mbeartas tá faisnéis ar fáil faoin ráiteas beartais Roghanna Tithíochta Do Dhaoine atá ag Dul in Aois, agus faoi Atógáil Éireann, Sláintecare agus Clár an Rialtais.

Clúdaíonn an chuid faoin bpleanáil Creat Náisiúnta Pleanála 2040.

Sa chuid faoi rialacháin foirgníochta tá íoschaighdeáin don fhoirgníocht agus dearadh tithíochta leagtha amach.