Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Rialacháin Foirgníochta

Tá feidhm ag na Rialacháin Foirgníochta 1997 – 2019 i dtaca le dearadh agus foirgníocht foirgneamh.

Tá na hís-riachtanais feidhmíochta nach mór d’fhoirgneamh iad a shásamh leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin Foirgníochta atá ar fáil ar shuíomh gréasáin  Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Baineann na Rialacháin Foirgnimh le tionscadail ina bhfuil na cinneálacha foirgneamh ag seo a leanas á dtógáil:

  • • Foirgnimh nua (aonaid chónaithe agus neamh-chónaithe araon)
  • • Foirgnimh nua (aonaid chónaithe agus neamh-chónaithe araon)
  • • Baineann Codanna Áirithe de na rialacháin le hathruithe sa chineáil úsáide maidir le foirgnimh atá ann cheana féin, agus
  • • Tionscadail athchóirithe mhóra

Tá treoir theicniúil maidir leis an gcomhlíonadh le codanna éagsúla de na Rialacháin Foirgníochta ar fáil i gCáipéisí um Threoir Theicniúil i gCáipéisí um Threoir Theicniúil (TGDanna) Codanna A – M faoi seach. Sna TGDanna, tá treoir theicniúil ar fáil maidir le conas comhlíonadh leis na rialacháin go praiticiúil.

Sa chás go ndéantar na hoibreacha ar aon dul leis na TGDanna ábhartha, meastar na hoibreacha a bheith, prima facie, ag comhlíonadh leis na Rialacháin Foirgníochta ábhartha.

Is leis na dearthóirí, na tógálaiteh agus le húinéirí na foirgneamh atá an fhreagracht as an gcomhlíonadh leis na Rialacháin Foirgníochta. Is faoi na Cúirteanna é sainmhíniú na reachtaíochta a léirmhiniú, ag deireadh thiar.

Tá sé de fhreagracht ag an Údarás Rialaithe Tógála an Córas Rialaithe Tógála a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú araon.

Acmhainn