Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Pleanáil & Dearadh Aoisbháúil

Soláthraíonn an chuid seo faisnéis faoi phleanáil agus dearadh tithe aoisbháúla

Tugann sé breac-chuntas ar na bunphrionsabail chun tithe aoisbháúla a chruthú, lena n-áirítear Dearadh Uilíoch agus Dearadh Inbhuanaithe. Soláthraíonn sé faisnéis maidir le leagan amach aoisbháúil inmheánach do thithe agus ról na gComhairleoirí Teicniúla Aoisbháúla, atá fostaithe in údaráis áitiúla.