Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Bailte a Oireann do Dhaoine Aosta

Tá ár dtithe ríthábhachtach dúinn ó thaobh ár sláinte agus ár bhfolláine de. De réir mar a théimid in aois, is féidir leis an gcaoi a n-úsáidimid ár mbaile féin agus an chaoi a mairimid inár dtithe a athrú. Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach réimse roghanna tithíochta a bheith ar fáil a oireann do na riachtanais éagsúla atá againn. Sa chuid seo, tá forbhreathnú déanta ar na roghanna atá ar fáil.

Sa chairt ag seo thíos, tá an cineál tithíochta atá ar fáil curtha in ord de réir leibhéal an chúraim a chuirtear ar fáil i ngach aon cheann díobh. Ag seo a leanas, na roghanna atá ann, ag tosú leis an méid is lú cúraim curtha ar fáil, agus ag dul in airde de réir an méid cúraim:

  • • Níl aon ionchuir/cúram ar leith ag teastáil
  • • Deisiúcháin tí, oiriúnuithe tí nó an teicneolaíocht
  • • Seirbhísí cúraim baile
  • • An cúram baile & deisiúcháin tí, oiriúnuithe tí nó an teicneolaíocht
  • • Aistriú go teach atá níos oiriúnaí
  • • Tithíocht tacaíochta ar an tacaíocht íseal
  • • Tithíocht tacaíochta ar an tacaíocht ard
  • • Teach altranais nó cineál eile den chúram fadtéarmach
Tithíocht le haghaidh an leanúntais chúraim
Níl aon ionchuir/cúram ar leith ag teastáil
Deisiúcháin tí, oiriúnuithe tí nó an teicneolaíocht 
Seirbhísí cúraim baile 
Aistriú go teach atá níos oiriúnaí
Tithíocht tacaíochta ar an tacaíocht íseal
Tithíocht tacaíochta ar an tacaíocht ard
Teach altranais nó cineál eile den chúram fadtéarmach
Tithíocht le haghaidh an leanúntais chúraim