Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Iarfheistiú agus Athchóiriú

Tá tithe dea-inslithe compordach, níos saoire le rith agus tá buntáistí sláinte ag baint leo.

Tá sé léirithe ag staidéir go gciallaíonn teocht níos teo faoi dhíon níos lú cuairteanna ospidéil agus dochtúirí dóibh siúd a bhfuil bunriochtaí sláinte orthu. Tá roinnt deontas ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh a gcuid tithe a athchóiriú agus a iarfheistiú chun iad a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh. Beidh conraitheoir tógála, ailtire nó comhairleoir fuinnimh maith in ann tuilleadh faisnéise a sholáthar faoi na roghanna athchóirithe agus iarfheistithe atá ar fáil. Is féidir leat a liosta conraitheoirí atá cláraithe le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ar a láithreán gréasáin

I measc cuid de na deontais atá ar fáil tá:

    • Deontas oiriúnaithe tithíochta. Is féidir leis an deontas cuidiú le hathruithe agus oiriúnuithe a dhéanamh ar an mbaile, mar shampla, é a dhéanamh inrochtana do chathaoireacha rothaí, é a leathnú chun níos mó spáis a chruthú, seomra folctha nó leithreas ar an mbunurlár nó cathaoir staighre a chur leis.
    • Deontas oiriúnaithe tithíochta. Is féidir leis an deontas cuidiú le hathruithe agus oiriúnuithe a dhéanamh ar an mbaile, mar shampla, é a dhéanamh inrochtana do chathaoireacha rothaí, é a leathnú chun níos mó spáis a chruthú, seomra folctha nó leithreas ar an mbunurlár nó cathaoir staighre a chur leis.
    • Deontas do chóras caidéil teasa. Tiontaíonn caidéil teasa fuinneamh ón aer lasmuigh go teas. Má tá teach inslithe go maith is féidir leis rogha eile den scoth a sholáthar seachas córais téimh ola, gáis, breosla sholadaigh agus leictreachais.
    • Deontas do ghriantéitheoir uisce. Féadann córais ghriantéitheora suas le 50% go 60% de riachtanais fhoriomlána uisce te a chomhlíonadh, agus airgead a shábháil ar bhillí teasa bliantúla.
    • Deontas ghrianleictreachais. Tacaíonn an deontas seo le suiteáil painéal gréine agus córais stórála fuinnimh ceallraí a laghdóidh billí leictreachais.

Naisc Úsáideacha

Acmhainn

Healthy Age Friendly Homes Programme

 |  Fact sheets, Planning and regulation, Policy, Tips and tricks

The Healthy Age Friendly Homes Programme is an initiative, funded by Sláintecare, that aims to enable older people to continue living in their homes or in a home more suited to their needs, …