Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Seirbhísí sa Phobal

Soláthraíonn FSS raon leathan seirbhísí do dhaoine aosta sa phobal, lena n-áirítear seirbhísí géarmhíochaine d’othair chónaithe, cúram íoschéimneach agus téarnaimh, seirbhísí lae, athshlánú, seirbhísí pobail, cúram baile agus cúntóirí baile.

Má theastaíonn seirbhísí uait féin nó do dhuine aosta a bhfuil aithne agat air, déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh nó le d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Chun a fháil amach cad iad na seirbhísí atá ar fáil de réir ceantair, téigh chuig an leathanach seo ar láithreán gréasáin FSS a thabharfaidh roghanna maidir le seirbhísí pobail áitiúla.

Tá roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta ann freisin a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine aosta ina bpobail. I measc na n-eagraíochtaí sin tá;

Acmhainn

Healthy Age Friendly Homes Programme

 |  Fact sheets, Planning and regulation, Policy, Tips and tricks

The Healthy Age Friendly Homes Programme is an initiative, funded by Sláintecare, that aims to enable older people to continue living in their homes or in a home more suited to their needs, …