Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Seirbhísí Tacaíochta Baile

Tacaíonn Seirbhís Tacaíochta Baile FSS (an tSeirbhís Cúnaimh Baile nó Scéim Phacáiste an Chúraim Baile roimhe seo) le daoine scothaosta fanacht ina dtithe féin chomh fada agus is féidir agus le cúramóirí neamhfhoirmiúla.

Tá an tSeirbhís Tacaíochta Baile á cur ar fáil saor in aisce agus tá tacaíocht á soláthar do chúraimí laethúla lena n-áirítear:

  • • dul isteach sa leaba agus éirigh amach as an leaba
  • • éadaí a chur ort agus a bhaint díot
  • • cúram pearsanta cosúil le cithfholcadh a ghlacadh agus bearradh

Braithfidh an tacaíocht a bheidh á cur ar fáil ar riachtanais an duine aonair agus is é FSS nó soláthraí seachtrach, a bheidh faofa ag FSS, a chuirfidh an tacaíocht ar fáil.

Tá tuilleadh eolais maidir le Tacaíochtaí Baile le fáil ar shuíomh gréasáin FSS.