Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Sochair agus Teidlíochtaí

Tá roinnt scéimeanna FSS ann a sholáthraíonn sochair agus teidlíochtaí do dhaoine breacaosta, m.sh. Cárta Leighis nó an Cárta Cuairte Dochtúra.

Ar an leathanach seo ar shuíomh gréasáin an FSS tá breac-chuntas déanta ar na scéimeanna atá ar fáil mar aon le sonraí maidir leis an incháilitheacht.

Tá roinnt tacaíochtaí curtha ar fáil ag an Roinn Coimirce Sóisialaí, m.sh. maidir le Pinsin, an Phacáiste Sochair Teaghlaigh, agus is féidir faisnéis faoi na scéimeanna sin a fháil ar an leathanach seo ar shuíomh gréasáin MyWelfare.