Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Telehealth & Telecare

féidir le teicneolaíocht sa bhaile eispéiris daoine aosta a fheabhsú go suntasach.

Cad is Telecare ann?

Úsáideann Telecare teicneolaíocht mar fhóin, táibléid nó trealamh físe chun tacaíocht agus cúram sóisialta a sholáthar ó chian. Féadann sé nasc 24 uair an chloig a sholáthar idir duine ina dteach féin agus Comhairleoir Glaonna oilte in ionad monatóireachta 24 uair an chloig.

Is éard atá i gcórais bhunúsacha telecare cnaipe práinne éigeandála ar féidir a chaitheamh mar bhanda láimhe nó siogairlín (timpeall an mhuiníl), agus aonad cainte débhealach atá suite de ghnáth i halla an tí (nó pointe lárnach). I gcás éigeandála is féidir an cnaipe aláraim ar an mbanda láimhe nó an siogairlín a bhrú chun cabhair a fháil chun nasc a dhéanamh láithreach tríd an aonad cainte débhealach leis an gComhairleoir Glaonna san ionad monatóireachta 24/7. Ansin is féidir leis na láimhseálaithe glaonna oilte socrú a dhéanamh chun an cúnamh agus an freagra cuí a fháil tar éis measúnaithe teileafóin (triáis).

Is féidir le go leor gairis eile comhartha a tharchur chuig an aonad cainte débhealach le haghaidh tacaíochta breise 24/7 i ngach seomra den bhaile. I measc na bpíosaí trealaimh telecare seo tá:

 • • brathadóirí titim uathoibríoch
 • • brathadóirí deataigh
 • • aláraim aonocsaíde carbóin (CO)
 • • brathadóirí tuile

De ghnáth bíonn na gairis gan sreang agus éasca le suiteáil timpeall an tí.

Trí nasc 24 uair an chloig a sholáthar le hionad monatóireachta cabhraíonn córais telecare le go leor daoine, lena n-áirítear daoine aosta, daoine faoi mhíchumas (agus go leor eile) a bheith neamhspleách agus mothú níos sábháilte agus iad sa bhaile

Soláthraíonn an Scéim Rabhadh do Sheanóirí (SAS) maoiniú d’aláram pearsanta a ndéantar monatóireacht air, atá ceangailte le hionad teagmhála le cur ar chumas daoine aosta, 65 bliana d’aois nó níos sine, maireachtáil níos sábháilte ina dtithe. Is féidir tuilleadh faisnéise faoin scéim a fháil ar láithreán gréasáin Pobal.

Cad is Telehealth ann?

Úsáideann Telehealth teicneolaíocht, mar ríomhairí, fóin agus táibléad, chun seirbhísí agus tacaíocht cúram sláinte a rochtain. D’fhéadfadh gur teicneolaíochtaí iad seo a úsáidtear ón mbaile nó ag gairmí cúraim sláinte chun seirbhísí cúraim sláinte a fheabhsú nó chun tacú leo. Tá roinnt bealaí gur féidir le telehealth tacú le daoine maireachtáil sa bhaile agus rochtain a bheith acu ar chúram sláinte. I measc samplaí de telehealth tá:

 • • Úsáid a bhaint as fón póca nó as gléas eile, i gcomhar le gairis eile mar mhonatóirí brú fola, chun comharthaí beatha laethúla a uaslódáil (chomh maith le faisnéis eile cosúil le logaí bia, cógais, iompraíochtaí, gníomhaíocht laethúil) atá triáiseáilte ag altra a thugann freagra go leictreonach
 • • Tairseach othair ar líne a úsáid chun torthaí tástála a fheiceáil, coinní a sceidealú, athlíonta oideas a iarraidh nó ríomhphost a sheoladh chuig an dochtúir
 • • Cógais a ordú ar líne
 • • Coinne cianda (fíorúil) a bheith agat leis an Dochtúir Teaghlaigh nó le Comhairleoir
 • • Féachaint ar fhíseáin ar ghalair ainsealacha ar leith ar an bhfón nó ar tháibléad.
 • • Aipeanna diagnóiseacha a úsáid chun tacú le bainistíocht galar ainsealach
 • • Meabhrúcháin ríomhphoist, téacs nó teileafóin a fháil le haghaidh instealltaí fliú, oideas leantacha, coinní cúraim phríomhúil srl.

Claochlú Digiteach FSS

Tá FSS ag obair chun cabhrú lena n-úsáideoirí teagmháil a dhéanamh le seirbhísí sláinte na hÉireann ar líne agus a sláinte agus a bhfolláine a bhainistiú agus a fheabhsú. Tá sé seo á bhainistiú ag Aonad Claochlaithe Digití FSS. Is féidir tuilleadh faisnéise faoin tionscnamh seo a fháil ar an láithreán gréasáin um Chlaochlú Digiteach FSS.

Naisc Úsáideacha

Acmhainn

TUH Integrated Care Study

 |  Case-studies, Research

This study will explore the linkages between housing conditions and older people’s health with a view to informing housing providers and policy makers of the key components of healthy homes. …