Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar

Coigeartú Méide

B’fhéidir go mbeadh daoine áirithe ag iarraidh coigeartú méide a dhéanamh (laghdú) mura gcomhlíonann an teach ina bhfuil siad ag maireachtáil a gcuid riachtanas faoi láthair, nó sa todhchaí. Más é seo an cás féadfaidh siad roghnú bogadh chuig áit atá níos oiriúnaí.

Tá treoir curtha le chéile ag Aoisbhá Éireann maidir le coigeartú méide, ó oiriúnú an tí go bogadh go cóiríocht níos oiriúnaí. Tá rannán ann faoi na rudaí is ceart a dhéanamh agus na rudaí nár cheart a dhéanamh agus céimeanna le glacadh ag brath ar an rogha a roghnófar. Is féidir teacht ar an treoir seo anseo.

Is príomh-acmhainní é an Clár Tithe Aoisbháúla Folláine do dhaoine atá ag smaoineamh faoi choigeartú méide. Soláthraíonn an clár seo rochtain ar Chomhordaitheoir Clár Tithe  Aoisbháúla Folláine chun measúnú riachtanas a dhéanamh chun a fháil amach cén tacaíochta atá ag teastáil le haghaidh ag maireachtáil go neamhspléach  i do theach féin a leanúint ar aghaidh. Fobrófar plean tacaíochta bunaithe ar an measúnú seo. Is féidir leis an gcomhordaitheoir eolas a chur ar fáil freisin ar do theach a oiriúnú, deontais, agus tacaíochta cúraim sláinte agus sóisialta.

Tá beartais coigeartaithe méide ag go leor údarás áitiúil in Éirinn chun tacú le daoine rochtain a fháil ar scéimeanna tithíochta a thacaíonn le haois ina gceantar féin. D’fhéadfadh go mbeadh an tithíocht seo ar fáil do thionóntaí reatha tithíochta sóisialta an údaráis áitiúil, do chomhlacht tithíochta ceadaithe, nó dóibh siúd atá incháilithe do thithíocht shóisialta. De rogha air sin, dóibh siúd ar leo a dteach cónaithe d’fhéadfadh go mbeadh siad incháilithe trí scéimeanna ranníocaíochta airgeadais an údaráis áitiúil (nuair atá siad ag feidhmiú). Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach láithreán gréasáin an údaráis áitiúil.

Acmhainn

Healthy Age Friendly Homes Programme

 |  Fact sheets, Planning and regulation, Policy, Tips and tricks

The Healthy Age Friendly Homes Programme is an initiative, funded by Sláintecare, that aims to enable older people to continue living in their homes or in a home more suited to their needs, …

Age Friendly Guide to Right-Sizing

 |  Policy, Reports, Tips and tricks

This guide to rightsizing was developed based on research carried out on behalf of AgeFriendly Ireland in 2020. This booklet is intended for older people and their families whoare considering …